Arhiva » Vesti » 24 Sata 25.09.2012

Produžen rok otplate poreskog duga na 24 meseca

Poreski obveznici ubuduće će imati mogućnost da produže rok otplate poreskog duga sa dosadašnjih 12 na 24 meseca, budući da je republički parlament danas usvijio izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, kojima je to predviđeno.

24 Sata utorak, 25. septembar 2012.

Usvojenim izmenama smanjuje se i stopa kamate koja se obračunava za vreme odloženog plaćaja poreskog duga obvezniku, koji je zahtev za odlaganje podneo pre dospelosti tog duga ili je sam prijavio dospelu poresku obavezu kako bi se i na taj način doprinelo "samoprijavljivanju“ poreskih dugova.

Izmene zakona podržalo je 165 poslanika.

Takođe, usvojenim izmenama je predviđneo i oporezivanje neprijavljene, odnosno neregistrovane delatnosti, i to po stopi od 20 odsto, što je dvostruko više od stope po kojoj se oporezuje registrovana delatnost.

Poreska uprava ubuduće će obavljati poslove koji su do sada bili u nadležnosti državne uprave u oblasti igara na sreću , kao i one na izdavanju i oduzimanju ovlašćenja za obavljanje menjačnih poslova i kontrole tih poslova što je bilo u nadležnosti Deviznog inspektorata.

Od 1. januara sledeće godine Poreska uprava biće nadležna i za prvostepeni poresko prekršajni postupak za javne prihode koje utvrđuje, kontroliše i naplaćuje, kao i za odlučivanje po pravnim lekovima uloženim protiv poreskih upravnih akata koje od 1. januara 2013. godine donesu jedinice lokalne samouprave.

Pravna lica koja nisu svrstana u velikoporeske obveznike i preduzetnici od 1. jula 2014. godine poreske prijave podnosiće isključivo elektronskim putem.

Takođe, usvojenim izmenama u cilju efikasnijeg upravljanja javnim finansijama kao i kontrole trošenja svih novčanih javnih sredstava koji su uključeni u konsolidovani račun trezora Srbije prihodi koji pripadaju Poreskoj upravi uključuju se u opšti prihod budžeta i raspoređuju u skladu sa odobrenim aproprijacijama u budžetu, a ne finansijskim planom

uprave.

Izmenjena je metoda obračuna kamatne stope na iznos manje ili više plaćenog poreza i sporednih poreskih davanja tako što se umesto komforne metode obračuna uvodi metod prostog interesnog računa, počev od 1. januara 2013. godine.


Objavljeno na sajtu 24sata.rs »


Uvek ažurne informacije, zapratite naš Twitter nalog  

Povezane vesti

Odlaganje otplate poreskog duga do 24 meseca

Press utorak, 25. septembar 2012.

Odlaganje otplate poreskog duga do 24 meseca

Blic utorak, 25. septembar 2012.

Otplata poreskog duga produžena na dve godine

Dnevnik utorak, 25. septembar 2012.

Odlaganje otplate poreskog duga do 24 meseca

Kurir utorak, 25. septembar 2012.

Odlaganje otplate poreskog duga do 24 meseca

Press utorak, 25. septembar 2012.

Ključne reči

Kamate

©2016 Netmark d.o.o.