Vesti » Politika 19.06.2017

Nastavak hajke

Politika pre 58 dana  |  Miloš Ković
Po­što sam jav­no upo­zo­rio na ža­lo­sno sta­nje u ko­je je jed­na in­te­re­sna gru­pa do­ve­la Fi­lo­zof­ski fa­kul­tet u Be­o­gra­du, i po­što sam se, za­jed­no sa svo­jim ko­le­ga­ma, us­pro­ti­vio po­ku­ša­ju da nam se odu­zmu zva­nja i pra­vo na rad sa stu­den­ti­ma, ni­sam mo­rao da du­go če­kam na osve­tu. Ta gru­pa, či­je je­zgro či­ni osam­na­est čla­no­va Ode­lje­nja za isto­ri­ju, ko­ji su se pot­pi­sa­li is­pod...
Kliknite ovde da biste pročitali vest u celini na sajtu politika.rs »

Uvek ažurne informacije, zapratite naš Twitter nalog  

Povezane vesti

Zao duh beskorisnosti

Politika pre 58 dana

Ključne reči

Rio Gru

Add to Facebook Add to iGoogle Follow us on Twitter
©2017 Netmark d.o.o.