TV program
Pronađi kanal:

Discovery

petak, 22. maj 2015.

06:00
dok
Kako se proizvode… (Series 20)
Opširnije na MojTV.net
How It's Made
How It's Made (dokumentarni, 2001)
06:25
dok
Skladišni ratovi u Kanadi (Series 2)
Opširnije na MojTV.net
Storage Wars
Storage Wars (dokumentarni reality, SAD, 2010) Profesionalni lovci na aukcije tragaju za skrivenim blagom
06:50
dok
Lovci na skladišta (Series 3)
Opširnije na MojTV.net
Storage Hunters
Storage Hunters (reality, 2011)
07:15
dok
Bitka za prtljagu (Series 3)
Opširnije na MojTV.net
Baggage Battles
Baggage Battles (dokumentarni, 2012)
07:45
dok
A kako to oni rade? (Series 7)
Opširnije na MojTV.net
How Do They Do It?
How Do They Do It? (dokumentarni, 2006)
08:10
dok
Brzi i glasni (Series 2)
Opširnije na MojTV.net
Fast N' Loud
Fast N' Loud (dokumentarni, 2011)
09:05
dok
Upozorili smo vas (Series 3)
Opširnije na MojTV.net
You Have Been Warned
You Have Been Warned (dokumentarni, 2013)
09:55
dok
Preživljavanje udvoje (Series 4)
Opširnije na MojTV.net
Dual Survival
Dual Survival (dokumentarni avantura reality, 2010)
10:50
dok
Zlatna groznica (Series 4)
Opširnije na MojTV.net
Gold Rush
Gold Rush (dokumentarni reality, 2010)
11:40
dok
Zlato Beringova mora
Opširnije na MojTV.net
Gold Divers
Gold Divers (dokumentarni reality, 2012)
12:35
dok
Preživi to! (Series 2)
Opširnije na MojTV.net
Survive That!
Survive That! (dokumentarni reality, 2012)
13:30
dok
Sam na svijetu - s Edom Staffordom (Series 1)
Opširnije na MojTV.net
Ed Stafford - Marooned
Ed Stafford - Marooned (dokumentarni reality, 2014)
14:25
dok
Preživjeti divljinu (Series 1)
Opširnije na MojTV.net
Ultimate Survival
Ultimate Survival (dokumentarni avantura, 2006)
15:20
dok
Preživjeti divljinu (Series 1)
Opširnije na MojTV.net
Ultimate Survival
Ultimate Survival (dokumentarni avantura, 2006)
16:15
dok
Preživjeti divljinu (Series 1)
Opširnije na MojTV.net
Ultimate Survival
Ultimate Survival (dokumentarni avantura, 2006)
17:10
dok
Bitka za prtljagu (Series 3)
Opširnije na MojTV.net
Baggage Battles
Baggage Battles (dokumentarni, 2012)
17:40
dok
Lovci na skladišta (Series 3)
Opširnije na MojTV.net
Storage Hunters
Storage Hunters (reality, 2011)
18:05
dok
Peta brzina (Series 18)
Opširnije na MojTV.net
Fifth Gear
Fifth Gear (dokumentarni, 2002)
18:35
dok
Peta brzina (Series 18)
Opširnije na MojTV.net
Fifth Gear
Fifth Gear (dokumentarni, 2002)
19:00
dok
A kako to oni rade? (Series 5)
Opširnije na MojTV.net
How Do They Do It?
How Do They Do It? (dokumentarni, 2006)
19:30
dok
A kako to oni rade? (Series 10)
Opširnije na MojTV.net
How Do They Do It?
How Do They Do It? (dokumentarni, 2006)
20:00
dok
Carbonarovi trikovi (Series 1)
Opširnije na MojTV.net
The Carbonaro Effect
The Carbonaro Effect (reality, 2014)
20:30
dok
Carbonarovi trikovi (Series 1)
Opširnije na MojTV.net
The Carbonaro Effect
The Carbonaro Effect (reality, 2014)
21:00
dok
Mislite da ćete preživjeti? (Series 1)
Opširnije na MojTV.net
So You Think You'd Survive
So You Think You'd Survive (reality, 2014)
22:00
dok
Bear Grylls
Opširnije na MojTV.net
Bear Grylls: Man Vs. Everest
Bear Grylls: Man Vs. Everest (dokumentarni, 2014)
22:30
dok
Bear Grylls
Opširnije na MojTV.net
Bear Grylls: Man Vs. Everest
Bear Grylls: Man Vs. Everest (dokumentarni, 2014)
23:00
dok
Kaos kroz oko kamere (Series 1)
Opširnije na MojTV.net
Chaos Caught on Camera
Chaos Caught on Camera (dokumentarni, 2015)
23:30
dok
Kaos kroz oko kamere (Series 1)
Opširnije na MojTV.net
Chaos Caught on Camera
Chaos Caught on Camera (dokumentarni, 2015)
00:00
dok
Upozorili smo vas (Series 1)
Opširnije na MojTV.net
You Have Been Warned
You Have Been Warned (dokumentarni, 2013)
00:55
dok
Znatiželja
Opširnije na MojTV.net
Curiosity
Curiosity (dokumentarni, 2011)
01:50
dok
Carbonarovi trikovi (Series 1)
Opširnije na MojTV.net
The Carbonaro Effect
The Carbonaro Effect (reality, 2014)
02:15
dok
Carbonarovi trikovi (Series 1)
Opširnije na MojTV.net
The Carbonaro Effect
The Carbonaro Effect (reality, 2014)
02:40
dok
Mislite da ćete preživjeti? (Series 1)
Opširnije na MojTV.net
So You Think You'd Survive
So You Think You'd Survive (reality, 2014)
03:30
dok
Bear Grylls
Opširnije na MojTV.net
Bear Grylls: Man Vs. Everest
Bear Grylls: Man Vs. Everest (dokumentarni, 2014)
03:55
dok
Bear Grylls
Opširnije na MojTV.net
Bear Grylls: Man Vs. Everest
Bear Grylls: Man Vs. Everest (dokumentarni, 2014)
04:20
dok
Kaos kroz oko kamere (Series 1)
Opširnije na MojTV.net
Chaos Caught on Camera
Chaos Caught on Camera (dokumentarni, 2015)
04:45
dok
Kaos kroz oko kamere (Series 1)
Opširnije na MojTV.net
Chaos Caught on Camera
Chaos Caught on Camera (dokumentarni, 2015)
05:10
dok
A kako to oni rade? (Series 5)
Opširnije na MojTV.net
How Do They Do It?
How Do They Do It? (dokumentarni, 2006)
05:35
dok
A kako to oni rade? (Series 10)
Opširnije na MojTV.net
How Do They Do It?
How Do They Do It? (dokumentarni, 2006)
Add to Facebook Add to iGoogle Follow us on Twitter
©2015 Netmark d.o.o.